Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

GALA 2024

19 marca 2024 r. w Pałacu Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach odbyła się Wielka Gala Finałowa 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Uroczystość, zorganizowana wspólnie z Miastem Katowice, stanowiła element programu obchodów Europejskiego Miasta Nauki – Katowice 2024.
 
Galę zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści, ludzie nauki, kultury oraz samorządowcy – prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie JST certyfikowanych w tegorocznej edycji Programu. Pisemne gratulacje Laureatom złożyli m.in. Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia, Wicemarszałkini Sejmu RP Dorota Niedziela, Senatorowi RP Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba oraz Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do Konkursu Samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swojeaplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej, której dokonuje Komisja z udziałem naukowców i praktyków zarządzania oświatą, zatrudnionych na czołowych polskich uczelniach, w tym m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie i Uniwersytecie Gdańskim.
 
Gala w Pałacu Młodzieży była okazją do uroczystego ogłoszenia wyników 13. edycji Programu, wręczenia pamiątkowych Certyfikatów i Statuetek oraz spotkania liderów samorządowych z całej Polski. Powinszowania Laureatom Konkursu przekazali osobiście: Poseł Michał Krawczyk, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP, prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (organizator merytoryczny Programu). W Programie uroczystości znalazły się także wystąpienia Prezydenta Katowic, dr Marcina Krupy, który wyraził radość z faktu, iż Katowice mogły wystąpić w tym roku w roli współgospodarza ceremonii oraz Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej, Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, przemawiającej i dziękującej organizatorom Konkursu w imieniu Laureatów.
 
W tym roku, po raz pierwszy w historii Konkursu, oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnień Nadzwyczajnych za oryginalne działania i osiągnięcia edukacyjne, Organizatorzy przyznali dodatkowo Medale Edukacyjne „SZAFIR JAKOŚCI” dla Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Marszałków Województw szczególnie, osobiście zaangażowanych w proces budowy w szkołach i placówkach, dla których JST jest organem prowadzącym kultury jakości kształcenia.

Ciekawym i wartościowym artystycznie elementem programu Gali Finałowej był koncert grupy muzycznej The Teachers, która jest złożona z pracowników szkół i placówek oświatowych działających w Katowicach. Zespół, pod kierunkiem prof. Tomasza Huka (na co dzień dyrektora szkoły i profesora pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim), wykonał utwory harcerskie oraz popowe – z repertuaru m.in. Małgorzaty Ostrowskiej i Zbigniewa Wodeckiego.
 
Katowice zostały ogłoszone Europejskim Miastem Nauki 2024. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest przez organizację EuroScience we współpracy zKomisją Europejską. Uzyskanie tytułu to efekt wysiłków Miasta Katowice oraz siedmiu publicznych uczelni Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. Najważniejszym celem EMNK 2024 jest zainicjowanie transformacji regionu poprzez naukę, zapewnienie mieszkańcom nieograniczonego dostępu do wiedzy oraz uczynienie z niej podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego. Cele EMN znakomicie korespondują z misją Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, dlatego Gala Konkursowa stanowiła element bogatego programu obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, co wielokrotnie podkreślano podczas uroczystości.
 
Program „Samorządowy Lider Edukacji” oraz jego Gala Finałowa przygotowane zostały wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, przy wydatnym wsparciu Miasta Katowice.
 
Uroczystość zakończył krótki koncert grupy De Mistake, tworzonej przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl