Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

GALA 2023

13 kwietnia w Sali Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyła się Gala Finałowa 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. W uroczystości, jak co roku, wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie reprezentujący JST z całej Polski, a także naukowcy, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, dziennikarze i liderzy lokalni. Gala stanowiła okazję do zaprezentowania wyników Programu, omówienia osiągnięć edukacyjnych samorządów oraz promocji certyfikowanych jednostek. Uroczystości towarzyszył koncert oraz bankiet wydany na cześć Laureatów.
 
W kwietniu 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji, ustanowiony przez ONZ. Obchodzony sześć dni po urodzinach Leonarda da Vinci i dzień przed Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji ma na celu zachęcanie do twórczego myślenia oraz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. To święto tych, którzy działają w myśl zasady: „Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa – dla lepszej przyszłości świata”.  Otwierając Galę prowadzący uroczystość nawiązał do tego Święta argumentując, że działalność samorządów certyfikowanych w Programie oraz postawy ich liderów dobrze korespondują z ideą Światowego Dnia Kreatywności, albowiem pomagają wdrażać w polskich gminach i powiatach rozwiązania edukacyjne o charakterze innowacyjnym, progresywnym i nowoczesnym.
 
W programie „Samorządowy Lider Edukacji” od 2011 roku akredytujemy gminy, powiaty i samorządne województwa, wyróżniające się na rynku terytorialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie skutecznej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznajemy od 2011 roku, tworząc jeden z najbardziej uznanych polskich rankingów samorządowych. Wyniki naszego Programu i lista Laureatów tytułu „Samorządowy Lider Edukacji” to zarówno ważna informacja dla mieszkańców na temat jakości polityki lokalnej i zarządzania publicznego w ich „małych ojczyznach”, jak i źródło wiedzy o polskim rynku terytorialnym, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich samorządów oraz ich osiągnięciach w sferze oświatowej.
 
W trakcie Gali odbyła się ceremonia wręczenia Certyfikatów oraz Wyróżnień Nadzwyczajnych przyznanych w 12. edycji Konkursu. Były to m.in. wyróżnienia „Primus” za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych oraz wyróżnienia „Lider Jakości Kształcenia” za szczególnie innowacyjne działania ukierunkowane na kształcenie tzw. kompetencji kluczowych. W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały także Medale "Samorządowy Lider Przyszłości" za najbardziej innowacyjne, nowatorskie i wizjonerskie działania edukacyjne w samorządach, będące ogólnopolską wizytówką lokalnej oświaty na miarę XXI wieku.

Gratulacje Laureatom złożyli: prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, Dyrektor Agencji Kreatywnej PRC, która jest współorganizatorem Konkursu i odpowiada m.in. za przygotowanie Gali Finałowej. W trakcie Gali każdy z gości otrzymał recenzję sporządzoną przez Biuro Konkursu, na podstawie opinii i rekomendacji audytorów dokonujących certyfikacji samorządu. Po uroczystości samorządowcy mogli wziąć udział w spotkaniu networkingowym, aby wymienić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami edukacyjnymi.  
   

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl