Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Przyznawane certyfikaty

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” – dla gmin, powiatów i samorządnych województw szczególnie aktywnych w dziedzinie rozwoju oświaty i wspieraniu środowisk oświatowych;

Certyfikaty Edukacyjnej Doskonałości - w samorządach nagrodzonych naszym Certyfikatem wybierzemy TOP 10 NAJLEPSZYCH W POLSCE SZKÓŁ i PLACÓWEK EDUKACYJNYCH, których reprezentanci otrzymają zaproszenie na Galę Finałową Konkursu, na której odbiorą specjalne CERTYFIKATY EDUKACYJNEJ DOSKONAŁOŚCI, przyznane Dyrektorom Szkół i ich Jednostkom.

-Nagrody nadzwyczajne „Lider Edukacji Praktycznej” - przyznawane dodatkowo za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy (np. umiejętności zawodowych, kompetencji liderskich itp.).

Nagrody nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie” -  dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które uznane zostaną przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach.

Nagrody nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” - gmin, powiatów i samorządnych województw, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST.
 
Nagrody nadzwyczajne „Primus”
– dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w danej edycji Konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Nagrody nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji.

Nagrody specjalne „Złote”, „Srebrne” i „Platynowe” Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” – przyznawane gminom i powiatom, które uzyskują certyfikat Fundacji odpowiednio: po raz czwarty, szósty i dziewiąty. 
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl