Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Założenia Programu-2024

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Miastem Katowice (Partnerem Projektu), serdecznie zaprasza Gminy, Powiaty i Samorządy Województw do udziału w nowej, 13. edycji Konkursu „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” (2024). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 lutego 2024 roku. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Katowicach w marcu 2024 roku. Tegoroczna edycja Konkursu stanowi element Programu obchodów Europejskiego Miasta Nauki – Katowice 2024.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - KLIKNIJ!

 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do Konkursu Samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej, której dokonuje Komisja z udziałem naukowców i praktyków zarządzania oświatą, zatrudnionych na czołowych polskich uczelniach, w tym m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Śląskim.
 
 
W Konkursie certyfikujemy samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznany w Konkursie Znak Jakości to forma promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku. Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych znaków jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 13 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej.
 
Wśród naszych dotychczasowych Laureatów znajdują się m.in. Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Lublin, Miasto Katowice, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Kozienice, Miasto Aleksandrów Łódzki, Powiat Nowotarski, Miasto Płońsk, Miasto Bydgoszcz, Gmina Pszczółki, Gmina Wisznia Mała i wiele innych znakomitych polskich JST. 

 
W tym roku, po raz pierwszy w historii Konkursu, oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane zostaną dodatkowo Medale Edukacyjne „SZAFIR JAKOŚCI” dla Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Marszałków Województw szczególnie, osobiście zaangażowanych w proces budowy w szkołach i placówkach, dla których JST jest organem prowadzącym kultury jakości kształcenia. 
 
W ramach tegorocznej edycji Konkursu w samorządach nagrodzonych naszym Certyfikatem po raz kolejny wybierzemy także TOP 10 NAJLEPSZYCH W POLSCE SZKÓŁ i PLACÓWEK EDUKACYJNYCH, których reprezentanci otrzymają zaproszenie na Galę Finałową Konkursu. Odbiorą na niej specjalne CERTYFIKATY EDUKACYJNEJ DOSKONAŁOŚCI, przyznane Szkołom i Dyrektorom Szkół. 
 
 Partnerem projektu „Samorządowy Lider Edukacji” jest w tym roku Miasto Katowice – Europejskie Miasto Nauki. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w katowickim Pałacu Młodzieży i będzie stanowiła element kalendarza obchodów Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.
 
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH - ZOSTAŃ "SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI". POKAŻ MIESZKAŃCOM, INWESTOROM, LIDEROM LOKALNYM, JAK SIĘ OSIĄGA SUKCES I CHWAL SIĘ NIM NA ZEWNĄTRZ!

 
 
Dodatkowe informacje:
 
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl