Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Opinie Laureatów

Krystian Grzesica, Burmistrz Bierunia

Edukacja to dla nas nie tylko kwestia programów nauczania i sal lekcyjnych. To budowanie społeczności, która rozwija się, inspirując się wzajemnie. Jako burmistrz Bierunia jestem świadkiem, jak nasze miasto ewoluuje, stając się przykładem w dziedzinie oświaty. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale przede wszystkim w ludzi – w nauczycieli, którzy są codziennymi architektami sukcesów naszych uczniów. Stawiamy na metody nauczania, które nie tylko przekazują wiedzę, ale uczą kreatywności i samodzielnego myślenia. To właśnie nasze podejście do edukacji, dbałość o rozwój kompetencji cyfrowych, a także nacisk na równy dostęp do edukacji na wysokim poziomie sprawiają, że Bieruń zyskuje uznanie. Udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” to dla nas coś więcej niż tylko rywalizacja. To świadectwo, że nasze zaangażowanie i ciężka praca przekładają się na konkretne wyniki. To szansa, by pokazać, że edukacja w Bieruniu to nie tylko lokalny priorytet, ale działanie, które może służyć za wzór dla innych samorządów. Sukces w tak prestiżowym konkursie to potwierdzenie, że idziemy dobrą drogą, ale także impuls do dalszego działania. Jako burmistrz, jestem przekonany, że inwestowanie w edukację to najlepsza inwestycja w przyszłość miasta. W Bieruniu to nie tylko hasło – to codzienna praca wielu osób. Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone i że nasza społeczność edukacyjna otrzymuje tak ważne wyróżnienia. I choć to wspaniałe, że nasze miasto zostało nagrodzone, nie spoczniemy na laurach. Te wyróżnienia są dla nas zobowiązaniem do jeszcze większego zaangażowania. Wizja edukacji w Bieruniu jest prosta – chcemy, by każde dziecko miało szansę na najlepszy start w życiu, bez względu na to, skąd pochodzi czy jakie ma możliwości. Dążymy do tego, aby Bieruń był nie tylko liderem edukacji, ale także inspiracją dla rozwoju innowacyjnych społeczności, gdzie każdy talent ma szansę rozkwitnąć.


Marcin Krupa, Prezydent Katowic
 
Ogólnopolski Program Certyfikacyjny dla Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” ma na celu promowanie jednostek samorządu terytorialnego. Docenienie dokonań przez niezależne grono ekspertów, certyfikujących corocznie w ramach Programu samorządy w całej Polsce, potwierdza, że prowadzenie spójnej i wyrazistej polityki edukacyjnej, przekłada się na jakość kształcenia, podniesienie jego innowacyjności i uzupełnienie standardu oświatowego o szerokie spektrum rozwiązań doskonalących i sprawnie organizujących system szkolnictwa na poziomie lokalnym. "Samorządowy Lider Edukacji" to dla nas ważne wyróżnienie, tym bardziej, że otrzymujemy go nieprzerwanie od 2016 roku. Komisja szczególnie wysoko oceniła nasze osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie edukacji, charakteryzujące się oryginalnością, różnorodnością, wpisywaniem się w tradycje i kulturę lokalną, aktywizującą dzieci i młodzież. Oczywiście nie osiadamy na laurach, każde kolejne wyróżnienie to dla nas motywacja do dalszej wytężonej pracy. Nasze autorskie projekty takie jak odwołujący się do lokalnych tradycji program edukacji regionalnej „Serce Metropolii - Katowice moje miejsce na Ziemi”, rozwijające kompetencje kluczowe „Zakodowane Katowice”, promujące kształcenie zawodowe „Katowice Miastem Fachowców” czy aktywizujące sportowo „Jak ryba w wodzie”, charakteryzują się różnorodnością i oryginalnością, stanowiąc dobre praktyki i źródło inspiracji dla innych. W 2024 roku startujemy z kolejnym autorskim programem, będącym odpowiedzią na potrzebę rzetelnej i wartościowej edukacji dotyczącej zmian klimatycznych pn. „Klimatyczne Katowice”. Nasze działania zostały zauważone także na arenie międzynarodowej. Efektem jest przyznanie naszemu Miastu tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Wierzę, że wydarzenia przygotowane w ramach promowania tytułu Europejskiego Miasta Nauki, jak również marcowa gala konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego będą okazją do spotkania w Katowicach i wymiany doświadczeń. Do zobaczenia!
 

Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej

Tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” to dla naszego miasta bardzo ważne wyróżnienie. Cieszymy się, że podejmowane przez nas działania w dziedzinie rozwoju edukacji zostały docenione. A jako organ prowadzący dla przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych robimy naprawdę sporo, by rozwijać u uczniów postawy kreatywne i kompetencje kluczowe. Duży nacisk kładziemy także na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Poprzez Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspomagamy pedagogów w ich rozwoju, a placówki edukacyjne obejmujemy procesowym wsparciem. W efekcie tych działań nasi uczniowie od wielu lat uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych, w tym najwyższe w województwie śląskim wyniki z egzaminu ósmoklasistów. Bardzo dobrą opinię o bielskich szkołach ponadpodstawowych potwierdza z kolei ranking "Perspektyw", w którym nasze V LO zajmuje pierwsze miejsce w województwie i 14. w kraju. Bardzo poważnie traktujemy kwestie związane z dostosowywaniem bazy dydaktycznej do potrzeb uczniów i nauczycieli. Nie tylko na bieżąco remontujemy istniejące obiekty, ale budujemy także nowe, czego przykładem niech będzie oddanie do użytku trzech nowych budynków przedszkolnych. Rozbudowywana jest także infrastruktura sportowa, z której korzystają dzieci i młodzież. Podjęliśmy również aktywne działania na rzecz szkolnictwa zawodowego. Opracowaliśmy „Bielsko-Bialski model doradztwa zawodowego” oraz podpisaliśmy porozumienie na rzecz wspierania lokalnego rynku pracy m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz Beskidzkim Cechem Rzemiosł. Zorganizowaliśmy ponadto międzynarodową konferencję "New Education Forum"
Bielsko-Biała – polska szkoła w zielonej i cyfrowej transformacji, w której uczestniczyli naukowcy, pracodawcy, nauczyciele oraz przedstawiciele środowiska młodzieżowego. Mając na względzie występujące wśród młodych ludzi problemy w roku bieżącym wdrożyliśmy także „Miejski program wspierania odporności psychicznej dzieci i młodzieży”. Od września jest on realizowany w formie filmów instruktażowych przekazywanych rodzicom uczniów poprzez "mobiDziennik".


Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
 
Gmina Swarzędz jest samorządem stwarzającym warunki sprzyjające jak najwyższej jakości kształcenia. Corocznie w budżecie zabezpieczane są środki finansowe na rozbudowę, budowę czy modernizację obiektów oświatowych. Doskonale rozwinięta, stopniowo modernizowana i rozbudowywana baza oświatowa wraz z infrastrukturą sportową, wyposażona w nowoczesny sprzęt zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy. W szkołach i przedszkolach pracuje bardzo dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. W naszych placówkach pracują ludzie, których cechuje duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, posiadający doświadczenie i wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdecydowana większość nauczycieli uczących w gminnych placówkach posiada dodatkowe kwalifikacje. Poprawnie prowadzona polityka oświatowa w Gminie Swarzędz powoduje, że nie ma problemu braku miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-6 lat, często opieką przedszkolną obejmowane są również młodsze dzieci. Oświata w Gminie Swarzędz to również wprowadzanie dodatkowych rozwiązań czy innowacji, które nie wynikają bezpośrednio z obowiązków ustawowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w realizacji projektów, dzięki którym niwelowane są różnice i bariery pomiędzy osobami pełnosprawnymi a tymi, którzy wymagają specjalistycznej pomocy i wsparcia. Integrujemy środowisko lokalne, dzieci i młodzież szkolną oraz seniorów. W Gminie Swarzędz bardzo dobrze rozwinięta jest opieka i wsparcie osób z niepełnosprawnościami, począwszy od najmłodszych dzieci (poprzez organizowanie specjalistycznej edukacji od przedszkola), skończywszy na seniorach. Udział w konkursie Samorządowy Lider Edukacji i uzyskiwane od 2014 roku Certyfikaty podkreślają szczególne znaczenie oświaty w naszej Gminie, a nasze działania wyróżniają nas na tle innych samorządów. Potwierdzają, że Gmina Swarzędz to innowacyjny, dbający o bezpieczeństwo i rozwój edukacji samorząd. Jestem przekonany, że inwestowanie w edukację to najlepsza inwestycja w przyszłość.


Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo

W konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” staramy się startować regularnie z kilku powodów. Po pierwsze, plebiscyt opiera się na audycie, jaki przeprowadzają niezależni eksperci w sektorze oświaty należącym do Gminy. To spojrzenie „z zewnątrz”, możliwość wyciągnięcia kolejnych wniosków w celu poprawienia rzeczy, nawet tych, które już teraz funkcjonują bardzo dobrze. Poprzeczkę podnosimy sobie coraz wyżej, więc każda opinia eksperta jest dla nas ważna. Drugi powód to promowanie dobrych wyników, wzorców godnych naśladowania, instytucji, które notują sukcesy i przede wszystkim dbają o ucznia, a właśnie takie są nasze szkoły. Jeśli już o nich mowa, nie sposób nie wspomnieć o niezwykle dynamicznej rozbudowie bazy oświatowej, jaką możemy obserwować w Gminie Żukowo. To odpowiedź na bardzo duży przyrost mieszkańców, ale przede wszystkim chęć tworzenia jak najlepszych warunków do nauki dla dzieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę choćby ostatnie 5 lat, to na pierwszy plan wysuwa się Tuchom, gdzie  powstała zupełnie nowa szkoła. Trochę mniejsze, choć wciąż bardzo duże zmiany, miały miejsce w Borkowie, Pępowie i Niestępowie, gdzie szkoły zostały rozbudowane- nowe skrzydła już znacznie poprawiają komfort nauki. Jeszcze większy zakres prac ma miejsce w przypadku rozbudowywanej właśnie szkoły w Baninie przy ul. Lotniczej. Tu, poza niewielkimi fragmentami starego obiektu, powstaje niemal nowa placówka z halą sportową. W Glinczu z kolei od podstaw powstaje właśnie hala sportowa. Co ważne, mamy już gotowe dokumentacje projektowe dla rozbudowy szkół w Chwaszczynie, Przyjaźni, Skrzeszewie i Leźnie. To, co dla nas niezwykle ważne i o czym chcemy mówić głośno, to również bardzo dobre wyniki naukowe naszych uczniów, a także ich sukcesy sportowe na arenach nie tylko lokalnych, ale i wojewódzkich i krajowych. Tu za przykład podam choćby ogromy sukces dziewczyn z drużyny UKS Banino, które w tym roku wywalczyły tytuł Mistrza Polski w piłce ręcznej w rozgrywkach SZS, a także Mistrzostwo Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej wywalczone przez uczniów SP nr 1 w Żukowie. Sukcesy uczniów - te małe i duże, to przede wszystkim ciężka praca ich samych, ale wiem, że wsparcie rodziców, opiekunów, nauczycieli i trenerów daje bardzo dużo. My, z naszej strony, chcemy pomagać tworząc jak najlepsze warunki do nauki, ale też do szlifowania talentów i sięgania przez wychowanków po najwyższe trofea.Albina Łubian, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa z długoletnim doświadczeniem wiem, że inwestowanie w edukację jest inwestycją długofalową i przynosi wymierne korzyści. Oświatę postrzegam jako bardzo szeroką gamę obowiązków, na które składają się m. in. wyniki nauczania  i osiągnięcia uczniów, kadra pedagogiczna, bezpieczeństwo, baza lokalowa i dydaktyczna. Efektem mojej pracy i dbałości o oświatę jest wysoki standard bazy lokalowej, możliwy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom t.j. pompy ciepła, solary, fotowoltaika, kompleksowa termomodernizacja wszystkich budynków. Dzięki dofinansowaniu środków zewnętrznych, w pozyskiwaniu których jesteśmy liderem powiatowym, zbudowane zostały nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, rozbudowy został  budynek przedszkola, gdzie powstały  dodatkowe sale, w których zlokalizowany jest pierwszy w Gminie Pilawa żłobek samorządowy. Po likwidacji gimnazjów rozbudowane zostały szkoły podstawowe, będące dotychczas szkołami o strukturze klas I-VI. Udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” to sprawdzian mojej działalności oraz całego samorządu Pilawy w dziedzinie edukacji. Uzyskanie certyfikatu już po raz czwarty jest potwierdzeniem, że zapewniamy wysoką jakość kształcenia w szkołach, co widać m.in. po bardzo dobrych wynikach egzaminów zewnętrznych, dobrze rozplanowanej sieci szkół, regularnych inwestycjach w bazę infrastrukturalną czy też wdrażanie w proces kształcenia nowoczesnych metod i technik nauczania. Biorąc udział w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” chcemy sprawdzić, jak zostaną ocenione nasze wysiłki przez tak szacowne grono jak Komisja certyfikacyjna, złożona z naukowców pracujących na polskich uczelniach i specjalistów z dziedziny nauki i edukacji. Cieszę się, że nasze działania są dostrzegane. Otrzymując tak prestiżowe wyróżnienia samorząd miasta i gminy Pilawa jest jeszcze bardziej zmotywowany do dalszej pracy na rzecz nowoczesnej, kreatywnej i kompetentnej edukacji, zachowując przy tym jej przyjazny charakter, gdzie każde dziecko, bez względu na swoje talenty czy też niedoskonałości, znajdzie swoje miejsce w szkolnej społeczności.


Krzysztof Harmaciński, Wójt Gminy Iława
 
W naszej gminie edukacja była stawiana jako jedno z najważniejszych zadań samorządu lokalnego praktycznie od zawsze. Od momentu gdy zostałem wójtem (funkcję wójta pełnię od 1998 r., czyli już szóstą kadencję) postawiłem na wszechstronny rozwój oświaty. Szczególną uwagę poświęciłem poprawie oraz rozwojowi bazy oświatowej w Gminie Iława. Właśnie w tym okresie: wybudowane zostały od podstaw 3 nowe szkoły (Franciszkowo, Wikielec, Gromoty), przebudowano 3 szkoły (Ząbrowo, Rudzienice, Laseczno), powstało 5 sal gimnastycznych (Franciszkowo, Wikielec, Rudzienice, Gromoty, Laseczno), zrealizowano budowę 6 boisk wielofunkcyjnych (Ząbrowo, Rudzienice, Franciszkowo, Gromoty,   Laseczno, Wikielec) i 7 szkolnych placów zabaw (przy każdej ze szkół) oraz wykonano szereg  napraw i modernizacji bazy szkolnej w pozostałych obiektach oświatowych. W planach na najbliższy czas znajdują się dalsze prace związane z rozbudowy gminnej bazy oświatowej. Chcemy kontynuować działania zmierzające do unowocześnienia edukacji  przedszkolnej i dlatego planujemy budowę całkowicie nowych obiektów w Rudzienicach i Ząbrowie. Biorąc jednak pod uwagę wysokie koszt tych inwestycji, konieczne dla ich realizacji będą zewnętrzne środki finansowe. W swoich działaniach kieruję się dobrem dzieci oraz uwzględniam potrzeby rodziców. Przykładowo, w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz umożliwienia odbioru dzieci przedszkolnych przez pracujących rodziców  podjąłem  decyzję o wydłużeniu pracy oddziałów przedszkolnych do późnych godzin popołudniowych. W budżecie Gminy, z mojej inicjatywy, zabezpieczane są środki finansowe na realizację dodatkowych zadań związanych  z oświatą  np. organizacja wakacyjnego wypoczynku  sportowców i uczniów (wypoczynek realizowany jest na zasadzie wymiany, wspólnie z partnerskimi gminami:  Gminą Istebna i Gminą Mysłakowice). Tradycją stały się  także wręczane od 2005 r. stypendia naukowe dla  najlepszych uczniów w każdej szkole. Tylko w ostatnich trzech latach stypendia otrzymało 550 uczniów. Jest to doskonały sposób motywowania uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce. Doceniam również  trudną pracę naszych nauczycieli i dyrektorów. Każdego roku najlepsi z nich otrzymują wyróżnienia i nagrody. Wydajemy na oświatę dużo, bo ponad 40% budżetu gminy (w ostatnich kilkunastu latach  na same zadania inwestycyjne i remonty przeznaczyliśmy blisko 40 mln zł), ale  traktujemy  te wydatki jako  długoterminową, bardzo opłacalną inwestycję w rozwój  i przyszłość naszych mieszkańców. Cieszymy się, że nasz autorski sposób realizowania zadań oświatowych został zauważony i doceniony w tak prestiżowym konkursie jakim jest ,,Samorządowy Lider Edukacji”. Otrzymanie przez nas tytułu ,,Samorządowego Lidera Edukacji” utwierdza nas w przekonaniu, że mamy dobry pomysł na funkcjonowania oświaty i jednocześnie jest  zachętą do dalszego konsekwentnego  realizowania tego pomysłu.Sławomir Sumka, Wójt Gminy Stare Babice

13 kwietnia 2023 roku miałem zaszczyt odebrać Certyfikat oraz Medal Edukacyjny „Samorządowy Lider Przyszłości”. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane Gminie Stare Babice za nasze innowacyjne i wizjonerskie podejście do polityki edukacyjnej oraz programów edukacyjnych. Jest to potwierdzenie, że nasza Gmina należy do grona najbardziej nowatorskich, efektownych i skutecznych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jednym z naszych największych osiągnięć Gminy w dziedzinie edukacji jest wyróżnienie Szkoły Podstawowej im. prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych, która została uhonorowana Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości. Ta placówka edukacyjna znalazła się w gronie instytucji wyróżniających się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży. Szczególnie chcemy podkreślić nasze wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co przynosi konkretne rezultaty. Nagroda „Samorządowy Lider Przyszłości” to nie tylko zaszczyt, ale również okazja do promocji gmin oraz jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Program ten wyróżnia się na tle innych inicjatyw certyfikacyjnych i jest porównywany do prestiżowych konkursów, takich jak „Teraz Polska” czy "Polska Nagroda Jakości". Nasze uczestnictwo w tym programie podkreśla naszą zdolność do innowacyjnego myślenia, nowatorskiego podejścia do edukacji, oraz skutecznego wdrażania pionierskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i kadrowych w systemie oświaty. Warto dodać, że już w 2019 roku otrzymaliśmy Certyfikat Lidera Edukacji, co świadczyło o naszej zdolności do realizacji lokalnej polityki edukacyjnej w sposób innowacyjny i efektowny. Wtedy też otrzymaliśmy Wyróżnienie Primus za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych. To dowód, że nasza Gmina należy do najbardziej innowacyjnych, efektownych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Komisja Konkursowa oceniła działania podejmowane na terenie naszej Gminy w ciągu ostatniego roku, co dowodzi ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych programów edukacyjnych. Nagroda „Samorządowy Lider Przyszłości” to zasłużone uznanie dla naszej gminy, ale to także wyzwanie do dalszej doskonałości. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w dziedzinie edukacji i gotowi kontynuować naszą misję, by zapewnić najlepsze warunki nauki i rozwijania się młodym ludziom w Gminie Stare Babice.
 

Krzysztof Adamowicz, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski:
 

Gmina Międzyrzec Podlaski jest zlokalizowana wokół miasta, co wymaga nietuzinkowych działań wpływających na rozwój oświaty. Postępujemy z rozwagą i myślimy długofalowo, by zapewnić uczniom wszechstronny rozwój. Wspieranie edukacji i oświaty jest dla nas niezwykle istotne, dlatego staramy się stworzyć najlepsze warunki zapewniające najwyższą jakość kształcenia. Inwestycja w edukację to inwestycja w młodych ludzi, ale także dbanie o dojrzałych mieszkańców, stąd utworzenie Kożuszkańskiego Uniwersytetu Ludowego, którego oferta, podobnie jak w szkołach, dostosowana jest do potrzeb społeczności. Systematycznie unowocześniamy bazę oświatową i wyposażenie placówek, również w ramach projektów: "Wyższa jakość kształcenia", "Młodzi, aktywni, ciekawi świata", "Szkoła rozwoju", "Idziemy do przedszkola" czy też "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski". W najbliższym czasie planujemy utworzenie nowego przedszkola oraz pierwszego gminnego żłobka. Gmina Międzyrzec Podlaski pierwszy raz otrzymała certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji w 2016 roku. Przyznanie tytułu w kolejnych latach potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju edukacji i dbałość o rozwój dzieci i młodzieży. Certyfikat nobilituje, gdyż przyznają go wybitni eksperci, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę i doświadczenie. Dumą napawa nas to, iż nasze działania zostały potwierdzone certyfikatami Primus, Mecenas wiedzy, Lider Bezpieczeństwa w Oświacie, Samorządowiec Społecznie Zaangażowany oraz Medalem Edukacyjny Samorządowy Lider Przyszłości i Wyróżnieniem Nadzwyczajne Menedżer Sukcesu w Oświacie. Cieszą tytuły Edukacyjnej Doskonałości przyznanie 2 szkołom. Otrzymane certyfikaty dają satysfakcję ze świetnej pracy zarówno pracownikom administracji i nauczycielom, motywują nas wszystkich do dalszego działania. Wspaniale, że dzięki Programowi „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskujemy szczegółową informację na temat jakości polityki oświatowej dzięki recenzji Komisji Certyfikacyjnej, gdyż otrzymane wnioski umożliwiają podejmowanie jeszcze skuteczniejszych działań i budują wizerunek Gminy Międzyrzec Podlaski jako samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację.


Andrzej Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońska

Płońsk po raz 11. otrzymał tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Program pozwala nam co roku dokonywać analizy działań Miasta Płońsk na rzecz edukacji, a także poddawać się ocenie niezależnych ekspertów. To niezmiernie ważne, że naszą pracę doceniają fachowcy w dziedzinie oświaty. Gmina Miasto Płońsk największą część budżetu przeznacza właśnie na edukację. Staramy się zachować odpowiednią równowagę pomiędzy „projektami miękkimi” realizowanymi w placówkach oświatowych a inwestowaniem w bazę dydaktyczną. W ostatnim czasie zmodernizowaliśmy najstarszą płońską szkołę, liczącą ponad sto lat – Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku. Dzięki tej inwestycji stała się ona najnowocześniejszą placówką edukacyjną w mieście, dysponującą doskonałym zapleczem dydaktycznym, a także w pełni ekologiczną, ponieważ budynek oprócz termomodernizacji, został wyposażony w panele fotowoltaiczne. Certyfikat jest wyróżnieniem nie tylko dla nas – organu prowadzącego, ale również dla nauczycieli i pracowników administracyjnych płońskich szkół i przedszkoli. Dziękuję im za współpracę, otwartość, ciągłe doskonalenie zawodowe. Przez te 12 lat wykonaliśmy naprawdę świetną pracę, z której możemy być dumni. 


Artur Ciosek, Wójt Gminy Dobroszyce
 
Komisja Ekspertów doceniła w naszych placówkach oświatowych innowacyjność i przedsiębiorczość, skuteczność współpracy władz gminy z dyrektorami placówek, a także przykładne rozwiązania i gospodarność w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. Zwrócono także uwagę na partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, doceniono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i modernizację infrastruktury szkolno-przedszkolnej oraz podejście do nowoczesnej edukacji i dążenia do doskonałości w tym względzie. Wyróżniono także wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, programów grantowych, projektów ministerialnych i unijnych, ich wydatkowanie z korzyścią dla kształcenia i wychowania.  Jestem przekonany, że wprowadzone innowacje w edukacji pobudzają dzieci do kreatywnego myślenia, co ma wpływ na ich zdolności twórcze i kompetencje cyfrowe. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń w procesie kształcenia umacnia w psychice dziecka wiarę we własne możliwości i podnosi samoocenę. Z tego względu przez ostatnie lata skutecznie wyposażaliśmy i wyposażamy nasze placówki, zarówno ze środków własnych jak i zewnętrznych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Działania te przekładają się na wyniki naszych uczniów osiągane nie tylko na egzaminach końcowych, ale także konkursach i olimpiadach, w których podopieczni biorą udział. W nowoczesnej szkole prócz standardowych narzędzi usprawniających komunikację z rodzicami, należy zadbać o usprawnienia komunikacyjne z uczniami. W naszych szkołach są sale integracji sensorycznej wyposażone w specjalistyczny sprzęt do terapii, sale doświadczania świata czy też kąciki rozwiązywania problemów/ wyciszenia. Zachęcam do udziału w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”, ponieważ udział w ww. pozwala sprawdzić, czy działania podejmowane przez samorządy względem oświaty są właściwe. Otrzymanie Certyfikatu potwierdza właściwy kierunek polityki oświatowej oraz wskazuje, że gmina wyróżnia się na tle innych JST pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju. Jest to także czytelny sygnał dla rodzica, gdzie warto edukować swoje dziecko.
 

Bogdan Łuczkowski, Wójt Gminy Łukowica

Podejmując decyzję o udziale w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” kierowałem się potrzebą promocji Gminy Łukowica na szerszą skalę, z naciskiem na działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i inwestycyjne, podejmowane przez Gminę Łukowica i przeze mnie jako Wójta Gminy. Wśród wielu zadań, które miałem świadomość, że należy szczególnie wspierać, po objęciu przeze mnie funkcji Wójta, było poniesienie takich inwestycji na edukację, aby dało to podstawę harmonijnego rozwoju szeroko rozumianego kapitału ludzkiego, na szczególną uwagę zasługują dzieci, uczniowie, ale i wszyscy mieszkańcy. Ponadto chciałem pokazać jak dobrze jest mieszkać w Łukowicy, w miejscu przyjaznym nauce, pracy i wypoczynkowi, że Gmina jest miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego. Po pięciu latach pracy na rzecz lokalnej społeczności zakładane przeze mnie działania zostały wykonane, zdecydowanie ponad stan, który sobie zakładałem. Czas wypełniony ciągłą pracą na rzecz mieszkańców został wynagrodzony, a udział w Programie "Samorządowy Lider Edukacji" jest tego najlepszym przykładem. Poddanie się procedurze certyfikacyjnej zakończonej pozytywną oceną ekspertów jest dla mnie rodzajem lustra, w którym może się przejrzeć Gmina i zobaczyć miejsce rozwoju edukacji, jakości kształcenia i innowacji w szkolnictwie, zobaczyć siebie. Pragnę podkreślić, że udział w gali wręczenia Certyfikatów jest przeżyciem niezwykle emocjonującym, które wzmacnia motywację do dalszego działania. Gorąco polecam!

 
http://lider-edukacji.pl/foto/t47by59n5ic0xjd.jpgArkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa:

Wspieranie edukacji i oświaty jest niezwykle istotną kwestią dla władz samorządowych. Stworzenie możliwie najlepszych warunków, które zapewniają najwyższą jakość kształcenia, służy całej społeczności samorządowej. Inwestycja w działania związane z szeroko rozumianą edukacją to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, stwarzanie im możliwości rozwoju. Gmina Brwinów od 2011 r. bierze udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” i w każdej edycji zdobywa tytuł laureata. Jest to dla gminy świadectwo uznania dla dotychczas podjętych działań. Certyfikat przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego to dla nas ogromne wyróżnienie, a także motywacja do kolejnych inwestycji oświatowych oraz do podnoszenia jakości kształcenia w placówkach szkolnych. W związku z napływem nowych mieszkańców sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową. W ubiegłym roku gimnazjaliści z Otrębus rozpoczęli naukę w nowym, przestronnym, świetnie wyposażonym gimnazjum o powierzchni 1,5 tys. m². Obecnie trwa budowa hali sportowej na miarę XXI wieku. Budynek przy ZS nr 1 w Brwinowie jako jeden z pierwszych na Mazowszu powstaje w technologii pasywnej, co stanowi połączenie najnowszych rozwiązań stosowanych w budownictwie z troską o środowisko. Mamy już dokumentację projektową dla inwestycji zaplanowanych na kolejne lata. W Parzniewie powstanie kompleks szkół, a w Żółwinie – przedszkole. Jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego też nie ustajemy w staraniach, aby kolejne inwestycje, poprawiły funkcjonowanie szkolnictwa w gminie. Rozwój infrastruktury oświatowej jest dla nas priorytetem. Z tego względu największa część budżetu gminy na 2016 r. – około 40% –jest przeznaczona na oświatę.

 
Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ
 
Miasto Nowy Targ w 2023 roku uzyskało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”. Zarządzanie oświatą, zwłaszcza w ostatnich latach, jest bardzo trudnym i wielowymiarowym wyzwaniem. Częste zmiany prawne, stale rosnące koszty i liczne potrzeby dodatkowego wsparcia edukacyjnego powodują, że coraz częściej musimy mierzyć się z trudnymi wyborami, co w danej chwili dla lokalnej oświaty jest najważniejsze. Nasz samorząd skupia się na określeniu właściwych proporcji pomiędzy optymalizacją kosztów a potrzebami edukacyjnymi uczniów i zapewnieniem nowoczesnych warunków pracy dla nauczycieli.  Warto podkreślić, że pomimo niekorzystnych tendencji, zwiększających obciążenie budżetu miasta stale rosnącymi kosztami utrzymania jednostek oświatowych, przy spadającym udziale subwencji z budżetu państwa, poziom jakości kształcenia w Nowym Targu rośnie, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i profesjonalnej obsłudze administracji szkół i przedszkoli. Zdobyty certyfikat, poprzedzony szczegółową oceną ekspertów w zakresie realizowanych przez miasto Nowy Targ działań oświatowych, umocnił nas w przekonaniu że podejmowane wysiłki na rzecz rozwoju nowotarskiej oświaty zmierzają w dobrym kierunku. Eksperci zwrócili uwagę, że nasze dotychczasowe działania w aspekcie polityki oświatowej są efektywne, długofalowe i prowadzone w nowoczesny sposób. Nowotarscy uczniowie są dobrze przygotowani do dalszego kształcenia oraz funkcjonowania na rynku pracy. Cieszy szczegółowa analiza i sformułowane wnioski recenzentów, które z pewnością będą wykorzystywane w dalszej pracy. Proces certyfikacji to także możliwość nawiązania kontaktu z innymi gminami, które borykają się z podobnymi problemami i podobnie jak my, szukają efektywnych rozwiązań. Wzajemna wymiana doświadczeń i stosowanych dobrych praktyk to dodatkowe korzyści, które z pewnością zaowocują w przyszłości.
 

Piotr Iwanus, Burmistrz Czerwieńska 

Otrzymanie certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji 2023” jest szczególnym wyróżnieniem dla samorządu Gminy Czerwieńsk. Jest potwierdzeniem, że działania podejmowane przez Gminę są realną odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego i oświatowego. Działania podejmowane w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej i oświatowej spowodowały podniesienie jakości edukacji w Gminie Czerwieńsk na każdym jej poziomie. Zmniejszyły ryzyko występowania marginalizacji i dyskryminacji społecznej młodzieży wiejskiej, a szanse edukacyjne i życiowe najmłodszej grupy społeczeństwa znacznie wzrosły. Niewątpliwym sukcesem jest w tym zakresie funkcjonowanie Zespołu Szkół w Czerwieńsku. Szkoła proponuje atrakcyjny model kształcenia, który zapewnia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji młodych ludzi, a w przyszłości ciekawą pracę. Gmina Czerwieńsk skutecznie realizuje zadania z obszaru polityki oświatowej wykorzystując środki własne oraz pozyskując fundusze zewnętrzne. Do sukcesów i dobrych praktyk należy zaliczyć decyzje organu prowadzącego dotyczące kształcenia zawodowego i uruchomienia klas o różnych profilach w LO oraz Technikum, stworzenie warunków i wyposażenie Technikum jako ośrodka egzaminacyjnego w 6 kwalifikacjach zawodowych, efektywne pozyskiwanie funduszy dodatkowych na realizacje zadań z obszaru polityki oświatowej, np. podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku” oraz bardzo dobrą współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi edukację. Udział w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji 2023” pozwolił na analizę polityki oświatowej w Gminie Czerwieńsk, poddanie jej niezależnej ocenie zewnętrznej i uzyskanie recenzji przygotowanej przez Komisję Certyfikacyjną. Jest to szczegółowa informacja zwrotna na temat jakości polityki oświatowej, a zawarte w recenzji wnioski i rekomendacje pozwalają doskonalić model zarządzania oświatą. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2023” Gmina Czerwieńsk wykorzystuje do promowania sukcesów oświatowych jako samorząd innowacyjny, nowoczesny, dbający o edukację.
 

 
Przemysław Łysak, Wójt Gminy Górno:
 
Samorząd Gminy Górno otrzymuje certyfikat od roku 2012 potwierdzający osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, w podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie innowacji w szkolnictwie. Certyfikat ten jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Są to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestionowany dorobek. Jako „Samorządowy Lider Edukacji” zawiązaliśmy konsorcjum w celu aplikowania o środki unijne. Nasze starania przyniosły skutek.  Realizujemy projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. Samorząd Gminy Górno wykorzystuje informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznanym certyfikacie w swojej działalności promocyjnej. To ważne w dobie niżu demograficznego, gdy rywalizujemy z sąsiednimi gminami o uczniów, akcentując swoje atuty i wyróżniki w obszarze edukacji. Warto również zauważyć, że Gmina Górno coraz większą wagę przywiązuje dziś do działań z zakresu marketingu terytorialnego i public relations. Certyfikat pomógł nam w zbudowaniu marki samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację czyli dobro najważniejsze w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Pomógł również przyczynić się do skutecznego promowania placówek oświatowych, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym.
 

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego postawiła sobie szczytny cel wyróżniania i dopingowania samorządów stawiających na rozwój edukacji. Jest to niezmiernie ważna inicjatywa, zwłaszcza w trudnym okresie reformy szkolnictwa i wielu niewiadomych, które stoją przed samorządami w związku z tymi przemianami. Mamy świadomość, jak ważne jest kształcenie na odpowiednim poziomie i dlatego Wrocław od wielu lat wspiera rozwój edukacji, fundując stypendia dla uczniów i studentów oraz nagrody dla nauczycieli. Stawiamy na rozwój miasta i gospodarkę opartą na wiedzy, więc naturalne jest, że edukacja jest u nas na pierwszym miejscu i od wielu lat stanowi największą część budżetu miasta. Nagroda, którą otrzymaliśmy w I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” jest dowodem na to, że nasze działania mają sens i należy je kontynuować. Jesteśmy z niej dumni. Udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” dopinguje samorządy do rozwijania szkół i wspierania szkolnictwa wyższego, a po drugie - daje odpowiedź, jakie te starania dają efekty.


Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego:

Wszystkie działania w sferze edukacji podejmowane przez naszą gminę nigdy całościowo nie były poddawane kontroli zewnętrznej, dlatego też Gmina Aleksandrów Łódzki pięć lat temu zdecydowała się na udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji. Dzięki pięciu kolejnym edycjom programu otrzymaliśmy obiektywną ocenę podejmowanych przez nas działań w odniesieniu do innych samorządów w Polsce. Za każdym razem (5-krotnie) Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymywała wyróżnienia, co pozwala władzom gminy i wszystkim osobom związanym z szeroko pojętą edukacją, mieć poczucie , że ogromna praca, którą wykonują zmierza w dobrym kierunku, do osiągnięcia właściwego celu. Co nas wyróżnia? Prowadzenie całościowej, nowoczesnej innowacyjnej polityki oświatowej, modelowanej w sposób efektywny, rozważny i perspektywiczny, przy zastosowaniu najlepszych wzorców i mechanizmów menedżerskich. Doskonała, nowoczesna, rozbudowana, wyremontowana  baza dydaktyczno sportowa. Realizacja licznych, innowacyjnych projektów „miękkich” , umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów edukacyjnych i doposażenia placówek w najnowsze zdobycze techniki informacyjno-komunikacyjnej. Zaangażowanie lokalnych instytucji i NGO w działania oświatowo-wychowawcze. Wysoki poziom nauczania w szkołach potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej. Szeroka oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych: przedmiotowych, muzycznych, językowych, technicznych, tanecznych jak i sportowych. Nowatorskie metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem wymagającym wsparcia. Wymiana międzynarodowa młodzieży na niwie sportowej i kulturalnej. Współpraca przy realizacji nowatorskich projektów edukacyjnych z Ambasadą Republiki Francuskiej, ABB, Procter & Gamble oraz lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Działalność na terenie gminy świetlicy socjoterapeutycznej oraz ośmiu świetlic środowiskowych. Stworzenie profesjonalnej bazy sportowej, ogólnodostępnej dla mieszkańców w celu aktywnego spędzania czasu wolnego. Działania na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.

Mirosław Blaski, Burmistrz Orzesza:

Udział w Ogólnopolskim Programie „Samorządowy Lider Edukacji” to okazja, by polityka oświatowa Gminy Orzesze została poddana wnikliwej analizie przez niezależnych, kompetentnych i obiektywnych ekspertów. Ocena merytoryczna przygotowanych materiałów oraz swego rodzaju audyt umożliwił rzetelne i bezstronne spojrzenie na całokształt dokonań władz Orzesza. Przyznane trzykrotnie certyfikaty „Samorządowego Lidera Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” dla gminy Orzesze to powód do zadowolenia i potwierdzenie, że Orzesze zmierza w dobrym kierunku, to wielkie wyróżnienie – tym cenniejsze, że zdobyte w programie certyfikacyjnym, który stawia uczestnikom wysokie wymagania. To także dowód na to, że orzeska oświata ma znaczne osiągnięcia, charakteryzuje się oryginalnymi inicjatywami, autorskimi pomysłami, a nade wszystko – konsekwencją, wytrwałością i systematycznością realizowanych działań oświatowych oraz jest otwarta na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami. Nadany tytuł zobowiązuje i pobudza nas do jeszcze lepszej działalności oraz stwarzania coraz lepszych warunków do rozwoju orzeskiej oświaty. Orzesze jako laureat programu „Samorządowy Lider Edukacji” może promować się jako jedno z miast, które spełnia wysokie standardy rankingu. Używanie certyfikatu programu jest doskonałym atutem, który wyróżnia miasto na tle innych samorządów w regionie i całej Polsce. Traktujemy go jako poświadczenie, że nasza praca, nasza „lokalna polityka” edukacyjna, jest doceniana przez zewnętrznych ekspertów,
co utwierdza mnie w przekonaniu, że należy ją kontynuować.
 

Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice:

Ogólnopolski Program „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego motywuje samorządy do rozwoju nowoczesnej edukacji, budowania przestrzeni przyjaznej nauce i oświacie oraz kreowania podstaw gospodarki opartej na wiedzy i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Ta inicjatywa uświadomiła nam dobitnie, jak ważna jest lokalna polityka oświatowa. Realizowana przez gminę Kozienice strategia oświatowa ma charakter systemowy i długookresowy, a wprowadzane rozwiązania cechuje walor trwałości, tak w zakresie stosowanych narzędzi, jak i osiąganych rezultatów. Model zarządzania oświatą zapewnił gminie odejście od peryferyjnego traktowania edukacji w ramach administracji samorządowej, realizację idei subsydialności, decentralizacji i uspołecznienia procesów decyzyjnych. Ważnym elementem certyfikacji jest obiektywizm komisji oceniającej, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.


Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna:

Udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest cennym doświadczeniem, ponieważ nasze działania w zakresie edukacji zostały poddane fachowej ocenie niezależnych specjalistów z dziedziny rozwoju oświaty i zarządzania szkolnictwem. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji i zdobycie tytułu „Primus” jest potwierdzeniem, że przyjęte w Krośnie standardy są skuteczne. Miasto Krosno szczyci się nagrodą i przyznanym tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że już po raz drugi otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów od recenzentów. Nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie spójna polityka edukacyjna miasta. Edukacja to jeden ze strategicznych obszarów działania w krośnieńskim samorządzie. Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to główne założenie polityki prospołecznej w Krośnie, dzięki której hasło „Ucz się w Krośnie” nie jest tylko pustym sloganem. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” to dowód, że edukacja w naszym mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, a konsekwentna realizacja lokalnej strategii oświatowej przynosi wymierne efekty w postaci bardzo wysokiego poziomu kształcenia, w tym egzaminów zewnętrznych, bogatej oferty edukacyjnej, a także unowocześniania bazy dydaktycznej.
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl