Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Opłata konkursowa

Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter certyfikacji środowiskowej. Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w kwocie:
  • 4.100 zł netto (gmina do 20.000 mieszkańców),
  • 4.800 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000),
  • 5.300 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000),
  • 6.900 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000),
  • 5.600 zł netto (powiaty ziemskie),
  • 6.900 zł netto (samorząd wojewódzki).

Powyższa opłata obejmuje wyłącznie Laureatów Konkursu, tj. samorządy, które uzyskają certyfikat. Uczestnik Programu, któremu nie zostanie przyznany certyfikat, nie ponosi żadnych opłat. Ewentualna opłata wnoszona jest dopiero po zakończeniu procedury certyfikacji na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.
 
Środki pozyskane przez Organizatora z tytułu opłat certyfikacyjnych pozwalają zapewnić w szczególności:
 
-obsługę wyjazdów audytorskich recenzentów (koszty podróży i zakwaterowania recenzentów),
-obsługę stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych jednostkach samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),
-obsługę organizacyjną Programu i gali finałowej
-obsługę public relations Programu i promocję laureatów.
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl