Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Opłata konkursowa

Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter certyfikacji środowiskowej. Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w kwocie:
  1. 3.300 zł netto (gmina do 20.000 mieszkańców),
  2. 4.200 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000),
  3. 4.700 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000),
  4. 6.500 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000),
  5. 4.900 zł netto (powiaty ziemskie),
  6. 6.300 zł netto (samorząd wojewódzki).

Powyższa opłata obejmuje wyłącznie Laureatów Konkursu, tj. samorządy, które uzyskają certyfikat. Uczestnik Programu, któremu nie zostanie przyznany certyfikat, nie ponosi żadnych opłat. Ewentualna opłata wnoszona jest dopiero po zakończeniu procedury certyfikacji na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.
 
Środki pozyskane przez Organizatora z tytułu opłat certyfikacyjnych pozwalają zapewnić w szczególności:
 
-obsługę wyjazdów audytorskich recenzentów (koszty podróży i zakwaterowania recenzentów),
-obsługę stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych jednostkach samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),
-obsługę organizacyjną Programu i gali finałowej
-obsługę public relations Programu i promocję laureatów.