Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Opinie Laureatów

Tadeusz Mikulski, Burmistrz Garwolina:
 

Miasto Garwolin jest jednostką samorządu otwartą na edukację, a swoją przyszłość wiąże z jej rozwojem. Od lat podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnej oświaty, na jakość kształcenia i wychowania. Dba o poprawę i unowocześnienie miejskiej bazy oświatowej. Przykładem takich przedsięwzięć jest: wybudowanie i wyposażenie bardzo nowoczesnego przedszkola, rozbudowa szkół i wyposażenie sal edukacyjnych, budowa obiektów sportowych, (sal gimnastycznych, hali sportowej, boiska „Orlik”, boisk przyszkolnych) budowa przyszkolnych placów zabaw. Osobiście utożsamiam się z ideą, że najlepszą z możliwych inwestycji jest inwestycja w młodego człowieka. Poddanie się procedurze akredytacyjnej w ramach Ogólnopolskiego Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest poważnym wyzwaniem, ale również i doświadczeniem. Zebranie, przygotowanie i przedstawienie rzetelnego materiału do konkursu wymaga czasu i pracy. Jednocześnie pytania ankietowe zmuszają do analizy, czy wszystkie  zagadnienia rozwiązane zostały w sposób właściwy i wystarczający. Ważnym elementem certyfikacji jest ranga i obiektywizm komisji oceniającej, składającej się z niezależnych ekspertów reprezentujących świat nauki. Na szczególne uznanie w procesie certyfikacji zasługuje sposób przedstawiania przez komisję wniosków z ocenianego materiału poprzez przedstawienie ich w formie rekomendacji dla nagrodzonego samorządu. Trzykrotne przyznanie Miastu Garwolin Certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienia „Primus” jest potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania  wykraczają poza  standard działań w oświacie, że cechuje je innowacyjność i oryginalność, a polityka oświatowa ma charakter systemowy i długofalowy. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji a także możliwość prezentacji swoich osiągnięć i sukcesów podczas różnych spotkań oraz uroczystości. Uzyskane certyfikaty przyczyniają się do budowy wizerunku naszego Miasta jako samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację.

http://lider-edukacji.pl/foto/t47by59n5ic0xjd.jpgArkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa:

Wspieranie edukacji i oświaty jest niezwykle istotną kwestią dla władz samorządowych. Stworzenie możliwie najlepszych warunków, które zapewniają najwyższą jakość kształcenia, służy całej społeczności samorządowej. Inwestycja w działania związane z szeroko rozumianą edukacją to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, stwarzanie im możliwości rozwoju. Gmina Brwinów od 2011 r. bierze udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” i w każdej edycji zdobywa tytuł laureata. Jest to dla gminy świadectwo uznania dla dotychczas podjętych działań. Certyfikat przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego to dla nas ogromne wyróżnienie, a także motywacja do kolejnych inwestycji oświatowych oraz do podnoszenia jakości kształcenia w placówkach szkolnych. W związku z napływem nowych mieszkańców sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową. W ubiegłym roku gimnazjaliści z Otrębus rozpoczęli naukę w nowym, przestronnym, świetnie wyposażonym gimnazjum o powierzchni 1,5 tys. m². Obecnie trwa budowa hali sportowej na miarę XXI wieku. Budynek przy ZS nr 1 w Brwinowie jako jeden z pierwszych na Mazowszu powstaje w technologii pasywnej, co stanowi połączenie najnowszych rozwiązań stosowanych w budownictwie z troską o środowisko. Mamy już dokumentację projektową dla inwestycji zaplanowanych na kolejne lata. W Parzniewie powstanie kompleks szkół, a w Żółwinie – przedszkole. Jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego też nie ustajemy w staraniach, aby kolejne inwestycje, poprawiły funkcjonowanie szkolnictwa w gminie. Rozwój infrastruktury oświatowej jest dla nas priorytetem. Z tego względu największa część budżetu gminy na 2016 r. – około 40% –jest przeznaczona na oświatę.


Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego:
 
Inwestowanie w rozwój i edukację najmłodszych to kształtowanie światłych i odpowiedzialnych obywateli. To dołożenie swoistej „cegiełki” przy budowie przyszłego lepszego Świata. Jest to potrzebna długofalowa perspektywa, ponieważ samorządy mają bezpośredni wpływ na tworzenie dobrego środowiska dla rozwoju i edukacji. Na tym zaś korzystamy wszyscy – dzieci, rodzice, nauczyciele, szkoły i sama Gmina. Poprzez udział w V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” chcieliśmy podkreślić szczególne znaczenie oświaty w naszej Gminie. Stawiamy na jakość edukacji, dostępność i bezpieczeństwo, to nasze priorytety. Udział w tym Programie stanowi także okazję do zebrania realnie prowadzonych działań i przeanalizowania ich jako całościowej polityki na rzecz edukacji. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” wykorzystywany jest do promocji naszej Gminy jako prawdziwie innowacyjnej, otwartej, ukierunkowanej na rozwój i edukację. Działamy z zastanowieniem i rozwagą, ale śmiało i odważnie. Ożarów Mazowiecki wyróżnia się na tle innych polskich samorządów istotnymi działaniami na rzecz zwiększenia liczby miejsc w szkołach i przedszkolach. Gdy w innych miejscach Polski szkoły są zamykane, w Ożarowie Mazowieckim 1 września 2016 roku staruje nowo wybudowana szkoła podstawowa. W najbliższych latach jest już zaplanowana budowa i otwarcie kolejnej szkoły. Wspieramy podmioty prowadzące placówki oświatowe, udostępniamy na te cele infrastrukturę, patronujemy wydarzeniom i aktywnie wpływamy na realizację inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.

Maciej Kaczyński, Burmistrz Łaz:
                                                                                             
Gmina Łazy przywiązuje należytą uwagę do prowadzenia efektywnej i atrakcyjnej dla odbiorców lokalnej polityki oświatowej, nastawionej na inwestowanie we wszechstronny rozwój  młodego pokolenia przy zrozumieniu i zaangażowaniu wszystkich środowisk naszych mieszkańców i sojuszników, czego znakomitym podkreśleniem i uhonorowaniem jest przyznanie nam w 2015 roku po raz drugi certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz po raz pierwszy certyfikatu nadzwyczajnego „Primus”. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że inwestowanie w edukację to inwestowanie w przyszłość, czasem dość odległą, a więc na efekty możemy liczyć dopiero po jakimś czasie. Jednak wierzymy w głęboki sens takiego działania. Po 10 latach intensywnych działań władz samorządowych możemy się poszczycić dobrymi wynikami nauczania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które mieszczą się na poziomie wyników wojewódzkich i ogólnopolskich. Dzięki stałemu wzbogacaniu oferty edukacyjnej naszych szkół i przedszkoli nasi uczniowie mają liczne osiągnięcia w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych na coraz wyższym poziomie, także krajowym i międzynarodowym, oraz mogą uczestniczyć w zróżnicowanej i dostosowanej do ich oczekiwań oferty zajęć pozalekcyjnych, również współorganizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami NGO i szkołami wyższymi.  Nie zapominamy o osobach dorosłych oraz o seniorach, którzy także mogą realizować swe pasje, zainteresowania lub wybierać ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. Z należytą starannością dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z naszego małego środowiska oraz umożliwiamy szerszy dostęp wszystkich mieszkańców do edukacji, kultury i sportu. Niewątpliwym sukcesem naszej małej gminy jest również wyraźna poprawa infrastruktury oświatowej, kulturalnej i sportowej. Wszystkie te efekty stanowią realną promocję Gminy Łazy oraz stały się powodem naszego udziału w V edycji Programu. Uzyskane certyfikaty zostały zaprezentowane i udostępnione jak najszerszemu gronu mieszkańców, a logo „Samorządowego Lidera Edukacji” wykorzystywane jest w naszej korespondencji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz stanowi integralny element wszystkich nagród i dyplomów w organizowanych przez Gminę konkursach oraz Gminnej Gali „Najlepszy z najlepszych”.
 
Przemysław Łysak, Wójt Gminy Górno:
 
Samorząd Gminy Górno otrzymuje certyfikat od roku 2012 potwierdzający osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, w podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie innowacji w szkolnictwie. Certyfikat ten jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Są to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestionowany dorobek. Jako „Samorządowy Lider Edukacji” zawiązaliśmy konsorcjum w celu aplikowania o środki unijne. Nasze starania przyniosły skutek.  Realizujemy projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. Samorząd Gminy Górno wykorzystuje informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznanym certyfikacie w swojej działalności promocyjnej. To ważne w dobie niżu demograficznego, gdy rywalizujemy z sąsiednimi gminami o uczniów, akcentując swoje atuty i wyróżniki w obszarze edukacji. Warto również zauważyć, że Gmina Górno coraz większą wagę przywiązuje dziś do działań z zakresu marketingu terytorialnego i public relations. Certyfikat pomógł nam w zbudowaniu marki samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację czyli dobro najważniejsze w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Pomógł również przyczynić się do skutecznego promowania placówek oświatowych, dla których Gmina Górno jest organem prowadzącym.
 

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego postawiła sobie szczytny cel wyróżniania i dopingowania samorządów stawiających na rozwój edukacji. Jest to niezmiernie ważna inicjatywa, zwłaszcza w trudnym okresie reformy szkolnictwa i wielu niewiadomych, które stoją przed samorządami w związku z tymi przemianami. Mamy świadomość, jak ważne jest kształcenie na odpowiednim poziomie i dlatego Wrocław od wielu lat wspiera rozwój edukacji, fundując stypendia dla uczniów i studentów oraz nagrody dla nauczycieli. Stawiamy na rozwój miasta i gospodarkę opartą na wiedzy, więc naturalne jest, że edukacja jest u nas na pierwszym miejscu i od wielu lat stanowi największą część budżetu miasta. Nagroda, którą otrzymaliśmy w I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” jest dowodem na to, że nasze działania mają sens i należy je kontynuować. Jesteśmy z niej dumni. Udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” dopinguje samorządy do rozwijania szkół i wspierania szkolnictwa wyższego, a po drugie - daje odpowiedź, jakie te starania dają efekty.


Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego:

Wszystkie działania w sferze edukacji podejmowane przez naszą gminę nigdy całościowo nie były poddawane kontroli zewnętrznej, dlatego też Gmina Aleksandrów Łódzki pięć lat temu zdecydowała się na udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji. Dzięki pięciu kolejnym edycjom programu otrzymaliśmy obiektywną ocenę podejmowanych przez nas działań w odniesieniu do innych samorządów w Polsce. Za każdym razem (5-krotnie) Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymywała wyróżnienia, co pozwala władzom gminy i wszystkim osobom związanym z szeroko pojętą edukacją, mieć poczucie , że ogromna praca, którą wykonują zmierza w dobrym kierunku, do osiągnięcia właściwego celu. Co nas wyróżnia? Prowadzenie całościowej, nowoczesnej innowacyjnej polityki oświatowej, modelowanej w sposób efektywny, rozważny i perspektywiczny, przy zastosowaniu najlepszych wzorców i mechanizmów menedżerskich. Doskonała, nowoczesna, rozbudowana, wyremontowana  baza dydaktyczno sportowa. Realizacja licznych, innowacyjnych projektów „miękkich” , umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów edukacyjnych i doposażenia placówek w najnowsze zdobycze techniki informacyjno-komunikacyjnej. Zaangażowanie lokalnych instytucji i NGO w działania oświatowo-wychowawcze. Wysoki poziom nauczania w szkołach potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej. Szeroka oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych: przedmiotowych, muzycznych, językowych, technicznych, tanecznych jak i sportowych. Nowatorskie metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem wymagającym wsparcia. Wymiana międzynarodowa młodzieży na niwie sportowej i kulturalnej. Współpraca przy realizacji nowatorskich projektów edukacyjnych z Ambasadą Republiki Francuskiej, ABB, Procter & Gamble oraz lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Działalność na terenie gminy świetlicy socjoterapeutycznej oraz ośmiu świetlic środowiskowych. Stworzenie profesjonalnej bazy sportowej, ogólnodostępnej dla mieszkańców w celu aktywnego spędzania czasu wolnego. Działania na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.

Mirosław Blaski, Burmistrz Orzesza:

Udział w Ogólnopolskim Programie „Samorządowy Lider Edukacji” to okazja, by polityka oświatowa Gminy Orzesze została poddana wnikliwej analizie przez niezależnych, kompetentnych i obiektywnych ekspertów. Ocena merytoryczna przygotowanych materiałów oraz swego rodzaju audyt umożliwił rzetelne i bezstronne spojrzenie na całokształt dokonań władz Orzesza. Przyznane trzykrotnie certyfikaty „Samorządowego Lidera Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” dla gminy Orzesze to powód do zadowolenia i potwierdzenie, że Orzesze zmierza w dobrym kierunku, to wielkie wyróżnienie – tym cenniejsze, że zdobyte w programie certyfikacyjnym, który stawia uczestnikom wysokie wymagania. To także dowód na to, że orzeska oświata ma znaczne osiągnięcia, charakteryzuje się oryginalnymi inicjatywami, autorskimi pomysłami, a nade wszystko – konsekwencją, wytrwałością i systematycznością realizowanych działań oświatowych oraz jest otwarta na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami. Nadany tytuł zobowiązuje i pobudza nas do jeszcze lepszej działalności oraz stwarzania coraz lepszych warunków do rozwoju orzeskiej oświaty. Orzesze jako laureat programu „Samorządowy Lider Edukacji” może promować się jako jedno z miast, które spełnia wysokie standardy rankingu. Używanie certyfikatu programu jest doskonałym atutem, który wyróżnia miasto na tle innych samorządów w regionie i całej Polsce. Traktujemy go jako poświadczenie, że nasza praca, nasza „lokalna polityka” edukacyjna, jest doceniana przez zewnętrznych ekspertów,
co utwierdza mnie w przekonaniu, że należy ją kontynuować.
 

Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice:

Ogólnopolski Program „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego motywuje samorządy do rozwoju nowoczesnej edukacji, budowania przestrzeni przyjaznej nauce i oświacie oraz kreowania podstaw gospodarki opartej na wiedzy i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Ta inicjatywa uświadomiła nam dobitnie, jak ważna jest lokalna polityka oświatowa. Realizowana przez gminę Kozienice strategia oświatowa ma charakter systemowy i długookresowy, a wprowadzane rozwiązania cechuje walor trwałości, tak w zakresie stosowanych narzędzi, jak i osiąganych rezultatów. Model zarządzania oświatą zapewnił gminie odejście od peryferyjnego traktowania edukacji w ramach administracji samorządowej, realizację idei subsydialności, decentralizacji i uspołecznienia procesów decyzyjnych. Ważnym elementem certyfikacji jest obiektywizm komisji oceniającej, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.

 

Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna:

Udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest cennym doświadczeniem, ponieważ nasze działania w zakresie edukacji zostały poddane fachowej ocenie niezależnych specjalistów z dziedziny rozwoju oświaty i zarządzania szkolnictwem. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji i zdobycie tytułu „Primus” jest potwierdzeniem, że przyjęte w Krośnie standardy są skuteczne. Miasto Krosno szczyci się nagrodą i przyznanym tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że już po raz drugi otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów od recenzentów. Nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie spójna polityka edukacyjna miasta. Edukacja to jeden ze strategicznych obszarów działania w krośnieńskim samorządzie. Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to główne założenie polityki prospołecznej w Krośnie, dzięki której hasło „Ucz się w Krośnie” nie jest tylko pustym sloganem. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” to dowód, że edukacja w naszym mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, a konsekwentna realizacja lokalnej strategii oświatowej przynosi wymierne efekty w postaci bardzo wysokiego poziomu kształcenia, w tym egzaminów zewnętrznych, bogatej oferty edukacyjnej, a także unowocześniania bazy dydaktycznej.
 

Mariusz Roga, Starosta Słupecki:
 
Dbając o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, prowadzimy politykę edukacyjną z poszanowaniem potrzeb miejscowej społeczności, spójną z rozwojem podmiotów gospodarczych, pozyskujemy i wydatkujemy środki zewnętrzne na rozwój edukacji, wprowadzamy innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty gdyż wiemy, że rozwój szkolnictwa to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji lokalnego środowiska. Warto o tych działaniach mówić  i dzielić się z innymi samorządami- zwłaszcza w dobie niżu demograficznego. Biorąc udział już po raz trzeci w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” chcieliśmy po raz kolejny otrzymać szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję Certyfikacyjną. Ten dokument zawiera najważniejsze wnioski i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji, co jest niezwykle cenne dla samorządu.  Przyznane wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” przyjęliśmy z dumą i satysfakcją. Otrzymana recenzja uzasadniająca nadanie tego wyróżnienia (już po raz trzeci) upewnia nas w przekonaniu, że zaplanowane i społecznie akceptowane działania, konsekwencja, umiejętność przewidywania przyszłości rozwoju edukacji są właściwym kierunkiem, w którym podążamy. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” wykorzystujemy  w komunikacji wewnętrznej poprzez: promowanie i pokazanie osiągnięć uczniów wychowanków wśród lokalnej społeczności, podkreślanie działań Powiatu w zakresie rozwoju oświaty, motywację do jeszcze lepszej pracy szkół i placówek, dobre relacje na linii  dyrektor- nauczyciel- organ prowadzący oraz w komunikacji zewnętrznej -  gdyż uważam,  że Certyfikat potwierdza wysoką jakość nauczania i wychowania, co wydatnie pomaga  w naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

Andrzej Pietrasik, Burmistrz Płońska:
 
Udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest okazją do analizy własnych działań oświatowych podejmowanych w gminie, ale – co dla nas najważniejsze – do poddania się ocenie ekspertów, którzy w sposób obiektywny oceniają jakość naszych działań. Niezwykle ważne jest, aby niezależne gremium zapoznało się ze sposobem finansowania i organizowania działań oświatowych. Tytuł, który uzyskaliśmy już po raz czwarty, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania są właściwe, nowoczesne i wykraczają ponad przeciętność. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że Samorząd Miasta Płońska znalazł się w gronie najlepszych gmin i powiatów w dziedzinie oświaty. Myślę, że nie zabrzmi to zbyt patetycznie, ale fakt posiadania przez gminę certyfikatu jest źródłem satysfakcji dla nauczycieli i pracowników miejskiej administracji odpowiedzialnych za edukację. To ich tytuł i jasny dowód na to, że są skuteczni w tym, co robią. Kadra pedagogiczna ma świadomość, że przez cztery lata wykonała kawał świetnej pracy i że zostało to zauważone w skali ogólnopolskiej. Trudno wyobrazić sobie lepszą motywację do dalszego działania.
 
Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Czeladzi:
 
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” przyznane gminie Czeladź to powód do satysfakcji i dumy. Otrzymane wyróżnienia stanowią dowód uznania dla działań naszego samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia. Stawiamy na rozwój miasta i mamy świadomość, jak bardzo istotne w tym celu jest pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego jak i wysokiego poziomu edukacji. Recenzja sporządzona przez komisję certyfikacyjną oceniającą nasz samorząd stanowi równocześnie niezwykle cenną opinię ekspercką, motywującą do dalszego wzmacniania potencjału edukacyjnego. Dalszy rozwój edukacji i podnoszenie jakości kształcenia, kolejne inwestycje infrastrukturalne oraz nowoczesne zarządzanie oświatą –  te zadania są dla nas obecnie priorytetami, zwłaszcza w trudnym okresie reformy szkolnictwa i wielu niewiadomych, które w związku z tym stają przed samorządami.