Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

ZGŁOSZENIE 2024

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji 2024” (edycja 13.) jest przesłanie do biura Programu zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 9 lutego 2024 roku, do północy (decyduje data nadesłania zgłoszenia drogą e-mailową).


ZGŁOSZENIE I ANKIETA 2024 DO POBRANIA - kliknij!

Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: lider@fundacja-edukacja.org.pl oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14 lok. 168, 41-219 Sosnowiec.

Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: lider@fundacja-edukacja.org.pl
 
Ewentualne załączniki do ankiety (np. strategie rozwoju oświaty, materiały informacyjne) należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną.
 
W przypadku pytań dotyczących treści zgłoszenia lub ankiety oraz zasad ich wypełnienia, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: tel. + 48 /32/ 747-26-03, 607-035-169, e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl