Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

EDYCJA 2019

11 grudnia 2019 roku w zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości gościliśmy kilkudziesięciu prezydentów, wójtów, burmistrzów i starostów, reprezentujących samorządy z całej Polski. Uczestnicy Gali odebrali certyfikaty i statuetki „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.   W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki. W bieżącej edycji Konkursu, obok certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy przyznane zostały nagrody dodatkowe „Lider Edukacji Praktycznej” – wyróżnienia za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy (np. umiejętności zawodowych, kompetencji liderskich itp.).

 -Edukacja to ulubiona sfera dla reform i reformatorów. Po 1989 roku przeprowadzono w Polsce kilkanaście większych lub mniejszych reform w systemie oświatowym, starając się zmienić zasady funkcjonowania szkół. Reformy rządzących mają zwykle bardzo ambitne cele: podniesienie jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza dzieci wiejskich, upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, dostosowanie edukacji do wyzwań rynku pracy czy potrzeb społeczeństwa przesiąkniętego nowymi technologiami. Te reformy nie byłyby możliwe i nie przynosiłyby zamierzonych skutków bez ogromnego wysiłku samorządów. Polska edukacja samorządowa rozkwita, modernizuje się, unowocześnia. Polska edukacja samorządowa zdumiewa skalą i wysoką jakością wdrażanych w niej rozwiązań organizacyjnych, programowych, menedżerskich, które mogą być i są wzorem dla miast i gmin z Europy. To Państwa zasługa – mówiła do gości Gali Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest współorganizatorem konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.
 
Po tych słowach nastąpił najważniejszy moment uroczystości – wręczenie certyfikatów i statuetek „Samorządowy Lider Edukacji”. Ponadto każdy samorząd nagrodzony wyróżnieniem otrzymał recenzję swoich działań edukacyjnych, sporządzoną przez ekspertów Komisji Konkursowej. Recenzja zawierała zasadnicze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej procedury certyfikacyjnej. –Nasz Konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświatowej oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Ale konkurs ma również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne - ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. I dlatego na Gali, oprócz certyfikatów, przekazujemy również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji. Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów – tłumaczy Przemysław Ruta, sekretarz Konkursu.
 
Uroczystej Gali Finałowej Konkursu, jak co roku, towarzyszył bankiet wydany na cześć laureatów, a także koncert wypełniający część artystyczną wieczoru. Dla Gości zaśpiewała Iga Pokorny, zwyciężczyni tegorocznej edycji projektu muzycznego Broadway Camp Polska. Wokalistka zaprezentowała publiczności przeboje z repertuaru takich artystów jak Dua Lipa, Britney Spears, Leonard Cohen i Ed Sheeran.