Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Relacja z Gali 2018

13 października 2018 roku w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”. W Gali Finałowej Konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad 150 liderów samorządowych z całej Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Certyfikaty i statuetki przyznane za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli prof. dr hab. Krzysztof Czekaj z Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Wraz z Certyfikatem Samorząd otrzymuje także raport z dokonanej przez Komisję oceny, który zawiera wnioski, rekomendacje i spostrzeżenia Ekspertów dokonujących ewaluacji gminy lub powiatu. To materiał, który pozwala doskonalić politykę oświatową, eliminować ewentualne błędy i niedociągnięcia zauważone przez Komisję Certyfikacyjną.
-W 2011 roku, gdy Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uruchamiała Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” zdawaliśmy sobie sprawę, że przed nami zadanie trudne, ambitne i odpowiedzialne. Odpowiedzialnie musimy oceniać i ewaluować tych, którzy – również odpowiedzialnie – troszczą się o jakość oświaty w swoich małych ojczyznach. Odpowiedzialność to wartość bodaj najsilniej wpisana w misję Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za rzetelność oceny, jej wiarygodność i wartość merytoryczną. Na barkach tych, których oceniamy spoczywa natomiast odpowiedzialność za to, by skutecznie wypełniać dzieło rozwijania, modernizowania, unowocześniania lokalnej przestrzeni edukacyjnej oraz by odpowiedzialnie wcielać w życie zalecenia i rekomendacje naszych ekspertów – po to, by potrzeby edukacyjne mieszkańców były zaspokajane nie tylko w coraz wyższym stopniu, ale także poprzez działania i rozwiązania cechujące się coraz większą innowacyjnością, kreatywnością, nowoczesnością i oryginalnością – mówiła podczas Gali Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.

 -Działania i rozwiązania, które Państwo wypracowują w ramach lokalnej polityki oświatowej, mogą być wzorem do naśladowania dla innych jednostek samorządu terytorialnego, co my – jako Fundacja – chcemy odpowiedzialnie oceniać i popularyzować. Tak jak państwo czują się odpowiedzialni za nowoczesne zarządzanie publiczne w swoich gminach i powiatach, tak my jesteśmy odpowiedzialni za wyniki konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” i ich aplikacyjne, użyteczne zastosowanie w praktyce aktywności samorządowej. Warto bowiem pamiętać, że Samorządowy Lider Edukacji to nie tylko konkurs, w którym przyznajemy nagrody najlepszym jednostkom terytorialnym i ich liderom. To przede wszystkim projekt służący doskonaleniu zarządzania oświatą i upowszechnianiu dobrych praktyk edukacyjnych w celu ich implementacji w praktyce polityki lokalnej. Wierzę głęboko w to, że ta nasza wspólna odpowiedzialność – nas jako organizatorów konkursu, i Państwa jako jego beneficjentów – przyczynia się do dobrej zmiany w obszarze jakości, efektywności i skuteczności funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a co za tym idzie – realizowania celów edukacyjnych państwa, Unii Europejskiej, wspólnot lokalnych. Wszystko to o czym mówię brzmi nieco patetycznie, ale sądzę że nie ma w tym ani krzty przesady. Jest za to wiara w społeczne znaczenie projektu „Samorządowy Lider Edukacji” i głębokie zaufanie do jego podstawowych założeń, które wspólnie, wraz z Państwem, staramy się odpowiedzialnie podejmować i wypełniać – przekonywała Grażyna Kaczmarczyk.
 
Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa. –Gala Finałowa Konkursu służy zaprezentowaniu najlepszych polskich samorządów, ale także wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nagrodzonymi. To także okazja do tego, by podkreślać jak ważna w zarządzaniu publicznym jest jakość. Budowanie na jakości to budowanie trwałe. To budowanie odpowiedzialne. To budowanie dla przyszłości. Osiągnięcia naszych samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej są świadectwem takiego właśnie budowania, takiej postawy w pracy nad tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej. Dla nas jako organizatorów Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” jest wielkim zaszczytem, już po raz kolejny, gościć na Gali liderów lokalnych, dla których oświata nie jest li tylko obowiązkiem ustawowym i pożeraczem większej części środków w budżecie gminy czy powiatu, ale inwestycją w przyszłość, czynnikiem budowania na jakości – mówi Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

 Podczas Gali nie zabrakło podziękowań, gratulacji i ciepłych słów nie tylko do Laureatów, ale także do Organizatorów Konkursu. –Gratuluję pomysłu zorganizowania Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, który służy promowaniu najlepszych rozwiązań oświatowych wprowadzanych w polskich samorządach. Znakomicie, że Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego podjęła się trudu identyfikowania, analizowania i popularyzowania sukcesów samorządowych w dziedzinie oświaty, która jest często sferą niedocenianą i zapomnianą – mówił w trakcie Gali Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic – miasta, będącego jednym z Laureatów Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Z kolei Ewa Dumkiewicz – Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Lublinie podkreślała znaczenie tego rodzaju inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w polskich szkołach. – Dla nas coroczne przystępowanie do Konkursu to nie tylko okazja do tego, by się pochwalić osiągnięciami edukacyjnymi, ale także sposób na wewnętrzną ewaluację i analizę działań edukacyjnych w celu ich ciągłego doskonalenia.
 
Galę Finałową VIII edycji Konkursu zakończył recital Zuzanny Ciszewskiej z Akademii Muzycznej w Łodzi, która brawurowo wykonała kilka najpiękniejszych arii i pieśni operowych, w tym m.in. arię Franza Lehara ,,Kiedy skrzypki grają” z operetki ,,Cygańska miłość” czy pieśń El Vito kubańskiego kompozytora Joaquína Nina. Po Gali zaproszeni Goście udali się na bankiet wydany na cześć Laureatów Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.    


Zobacz więcej:

Samorządy wyróżnione w VIII Edycji Konkursu - kliknij!

Samorządy nagrodzone Wyróżnieniami Specjalnymi - kliknij!

Galeria Zdjęć z Gali Finałowej - kliknij!

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl