Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Relacja z Gali 2017

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski już po raz siódmy odebrali certyfikaty akredytacyjne przyznane przez zespół ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i czołowe polskie uniwersytety. Eksperci oceniali jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia.
 
W polityce lokalnej znaczenie oświaty powinno być priorytetowe z co najmniej trzech względów: oświata zawsze będzie konsumentem co najmniej połowy budżetu JST, korzystne i widoczne zmiany w edukacji są znaczącym czynnikiem zadowolenia społecznego i satysfakcji członków wspólnoty lokalnej, a oświata stanowi dla samorządu wielką szansę rozwoju cywilizacyjnego, szczególnie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych. Gminy i powiaty, będące organami prowadzącymi dla szkół i placówek oświatowych, pełnią szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zobowiązań JST wobec edukacji i środowiska ją tworzącego, sposób realizacji zadań oświatowych przez poszczególne samorządy – planowania związanych z nimi działań, diagnozowania problemów i budowania strategii ich rozwiązywania – ma fundamentalne znaczenie dla jakości edukacji.

 -Wychodząc z takiego założenia, już po raz kolejny, w ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, poddaliśmy ocenie aktywność oświatową polskich gmin, powiatów i samorządnych województw. Staramy się w ten sposób nie tylko ewaluować JST, ale także identyfikować dobre praktyki i wartościowe rozwiązania w polityce oświatowej po to, by upowszechniać je w środowisku samorządowym jako innowacyjne, godne naśladowania, wzorcowe – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  – Wszystkim Laureatom pragniemy pogratulować sukcesów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej, w tym nowatorskich pomysłów, twórczych rozwiązań, oryginalnych projektów, zaangażowania w sprawy uczniów i nauczycieli oraz wrażliwości na problemy społeczne w sferze edukacji, które w warunkach reformowania oświaty stają się szczególnie ważne – dodaje.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". -Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 7 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce – przekonuje Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.
 
Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych. –Po zakończonym postępowaniu certyfikacyjnym każdy samorząd uczestniczący w Programie otrzymuje pisemny raport zawierający wnioski z przeprowadzonej oceny. Obejmuje on spostrzeżenia i rekomendacje ekspertów, na podstawie których samorządy mogą modyfikować kierunki prowadzonej polityki światowej w taki sposób, by była ona jeszcze bardziej efektywna – mówi Grażyna Kaczmarczyk.   
 
W VII edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy w jego historii, przyznane zostało nowe wyróżnienie nadzwyczajne (dodatkowe) w kategorii: „LIDER WSPÓŁPRACY EDUKACYJNEJ”. Trafiło ono do JST uznanych przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i innymi jednostkami, z którymi samorządy realizują wspólne projekty oświatowe, popularyzatorskie itp.
 
Na Gali Finałowej Programu „Samorządowy Lider Edukacji” spotykamy się w miejscu szczególnym – w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszego i najlepszego polskiego uniwersytetu. W prestiżowych, światowych rankingach uczelnia wypada najlepiej spośród wszystkich polskich szkół wyższych. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uniwersytetów badawczych na świecie, która wynosi około 20 tys., Uniwersytet  Jagielloński należy do 2 proc. najlepszych z nich. Miejsce Gali wybrane zostało więc nieprzypadkowo – najlepsze pod względem edukacji samorządy honorujemy w miejscu, które symbolizuje najwyższe wartości edukacyjne, a przede wszystkim szacunek wobec jakości kształcenia – mówił podczas Gali prowadzący uroczystość, prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, współpracownik Fundacji, na co dzień rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 
 Gala Finałowa w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiła okazję do uroczystego wręczenia certyfikatów oraz złożenia gratulacji Laureatom konkursu. Była także miejscem żywych dyskusji na temat lokalnej polityki edukacyjnej, forum wymiany doświadczeń i „dobrych praktyk” pomiędzy samorządami z całej Polski.

 
Uroczystości wręczenia certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” towarzyszył znakomity koncert Krzysztof Knapczyka – aktora, wokalisty, multiinstrumentalisty, związanego obecnie z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Artysta wykonał recital złożony z wielkich przebojów musicalowych i operowych, które śpiewa obecnie w ramach autorskiej trasy koncertowej „Od opery do musicalu” (www.krzysztofknapczyk.pl).
 
 
Zobacz więcej:

 
Fotorelacja z Gali Finałowej 2017 - kliknij!
 
Laureaci Certyfikatów "Samorządowy Lider Edukacji" 2017 - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Primus" - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Mecenas Wiedzy" - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Lider Jakości Kształcenia" - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Lider Bezpieczeństwa w Oświacie" - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień „Menedżer Sukcesu w Oświacie” - kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień „Lider Współpracy Edukacyjnej” - kliknij!