Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

GALA FINAŁOWA 2022

Blisko 100 prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów powiatów, pracowników urzędów miast, dyrektorów szkół, radnych i działaczy samorządowych wzięło udział w Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 27 czerwca 2022 roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta ogłoszenie wyników 11. edycji Konkursu miało miejsce w wyjątkowej przestrzeni Sali Koncertowej Filharmonii, na której – w przerwach artystycznych – wystąpili Samuel Mold, półfinalista programu TVN „Mam Talent”, Kapela Karpati oraz Mikołaj Janas, zwycięzca II edycji projektu Broadway Camp Polska. Jednak prawdziwymi gwiazdami uroczystości byli samorządowcy – Laureaci Konkursu, a tym samym - liderzy działań w zakresie polityki oświatowej i innowacyjnego zarządzania edukacją.
 
Już po raz jedenasty spotykaliśmy się na Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, służącego wyróżnianiu JST, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświatowej. Nagradzane przez Komisję Certyfikacyjną gminy, powiaty i samorządne województwa to jednostki, w których polityka oświatowa jest ze wszech miar nowoczesna, zorientowana na przyszłość, prowadzona według wysokich standardów jakościowych. Nasi Laureaci to samorządy, które warto promować, prezentować opinii publicznej, podawać za wzór do naśladowania dla innych jednostek terytorialnych - krajowych i zagranicznych. Gminy i Powiaty certyfikowane w Konkursie są wizytówkami polskiej samorządności.
 
-W programie „Samorządowy Lider Edukacji” akredytujemy gminy, powiaty i samorządne województwa wyróżniające się na rynku terytorialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki – mówi prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej. Wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” przyznajemy od 2011 roku, tworząc jeden z najbardziej uznanych polskich rankingów samorządowych. Wyniki naszego Programu i lista Laureatów tytułu „Samorządowy Lider Edukacji” to zarówno ważna informacja dla mieszkańców na temat jakości polityki lokalnej i zarządzania publicznego w ich „małych ojczyznach”, jak i źródło wiedzy o polskim rynku terytorialnym, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich samorządów oraz ich osiągnięciach w sferze oświatowej.     
 
Wyróżnienia rokrocznie wręczane są podczas uroczystej Gali, połączonej z koncertem, spotkaniami służącymi wymianie wiedzy i doświadczeń między samorządowcami oraz bankietem na cześć Laureatów. W tym roku Certyfikaty Akredytacyjne dla najlepszych polskich samorządów wręczone zostały w Wejherowie – mieście, które od kilku lat uzyskuje zasłużone Laury w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Na scenie przed Gośćmi Gali wystąpił m.in. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który mówił o znaczeniu edukacji dla rozwoju lokalnego. Życzenia i gratulacje Laureatom złożyli także (w formie pisemnej) m.in. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Miast Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłanka Małgorzata Pępek – Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Poseł Wojciech Król.
 

Ideą Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do Konkursu Samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej. W Konkursie wygrywają samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznany w Konkursie certyfikat to forma promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku.
 
W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" uczestników ocenia Komisja Ekspertów złożona z naukowców pracujących w wybranych polskich uczelniach (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji", mogą również otrzymać Wyróżnienia Nadzwyczajne, np. za szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
-Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 11 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest współorganizatorem Konkursu.
 
Wśród tegorocznych Laureatów konkursu znalazły się się m.in. Miasto Gdynia, Miasto Białystok, Miasto Lublin, Miasto Katowice, Gmina Tarczyn, Gmina Rzekuń, Gmina Wieliczka, Miasto Aleksandrów Łódzki, Miasto Bieruń, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Pszczyna, Gmina Łukowica i wiele innych znakomitych polskich JST.
 
Gala Finałowa Konkursu, która odbyła się w Wejherowie, obfitowała w interesujące momenty i punkty programu, tak pod względem merytorycznym, jak i artystycznym. Na scenie prezentowano osiągnięcia samorządów, przedstawiano Laureatów, jak również charakteryzowano kryteria i zasady oceny JST. Elementem Gali była prezentacja poświęcona wszechstronnej działalności Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem merytorycznym Konkursu. W części artystycznej wieczoru zaprezentowali się: Samuel Mold, który wykonał koncert na misach karaibskich, Kapela Kaprati, która przeniosła widzów w klimaty góralskie oraz Mikołaj Janas (skrzypce) i Bartłomiej Janas (fortepian) w recitalu prezentującym standardy jazzowe oraz utwory z historii polskiej muzyki rozrywkowej.