Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Współorganizator

Program "Samorządowy Lider Edukacji" współorganizują Agencja Kreatywna PRC i Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Agencja PRC w szczególności zapewnia promocję Programu i jego wyników, prowadzi obsługę finansową procesu certyfikacji, zarządza biurem Projektu, organizuje galę finałową i wydarzenia towarzyszące gali, przeprowadza ocenę formalno-prawną zgłoszeń oraz  zajmuje się pracami organizacyjnymi związanymi z Programem, w tym organizacją audytów i zarządzaniem dokumentacją Programu. Działania te finansowane są z opłat certyfikacyjnych wnoszonych przez laureatów Programu.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pełni rolę współorganizatora merytorycznego Programu. Do zadań Fundacji należy m.in. wybór ekspertów komisji certyfikacyjnej, opracowanie kryteriów i metodologii certyfikacji, opracowanie klucza oceny, nadzór merytoryczny nad przebiegiem certyfikacji, przyznanie wyróżnień nadzwyczajnych (zgodnie z treścią regulaminu konkursu) i inne zadania merytoryczne.


O Agencji PRC

Agencja PRC jest firmą konsultingowo-marketingową, która specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz działaniach promocyjnych i PR związanych z edukacją i polityką lokalną.

 


Kontakt z Agencją Kreatywną PRC:

Agencja PRC
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
tel. kom. +48 691-542-799
e-mail: prbiuro@prokonto.pl
www.prcommunication.pl